Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği analizleri (HAD – CFD)

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) – Computational Fluid Dynamics (CFD) analizleri gerçekleştirilmektedir. Isı transfer çalışmaları da yapılmaktadır. Şirket kaynaklarının yetersiz kaldığı durumlarda İTÜ Yüksek Başarımlı Hesap Merkezi’nden temin edilen kaynaklarla çalışmalar gerçekleştirilir.

Daha fazla bilgi edinin


Akışkanlar ve ısı transferi üzerine deneysel çalışmalar

Akışkan hareketi ile ilgili deneysel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Rüzgar tüneli testleri veya farklı akış yapıları ile ilgili deneysel ölçümler gerçekleştirilerek istenen bilgiler elde edilmektedir. Isı transferi ile ilgili çalışmalar da yapılmaktadır.

Daha fazla bilgi edinin


Katı model ve prototip üretimi

Şirketimiz bünyesinde projeler kapsamında gerekli katı modeller oluşturularak prototipleri lazer kesim, üç boyutlu yazıcılar ve talaşlı imalat ile üretilebilmektedir. Test modelleri ve prototip tasarım ve üretimi gerçekleştirilmektedir.

Daha fazla bilgi edinin

Erka Arge Enerji San. ve Tic. A.Ş.

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimcilik Desteği (1512) kapsamında enerji alanında kurulan şirketimiz faaliyetlerini akışkanlar ve ısı transferi alanında sürdürmektedir. Isı değiştirici tasarımı ana faaliyet alanı olup ilgi alanı ile ilgili çalışmalarda hizmet sağlayıcı olarak da yer almaktadır.

Şirketimizin tasarım aşamasında olan bir kojenerasyon kiti projesi bulunmaktadır. Enerji verimliliği ve bireysel elektrik enerjisi üretimini bir arada sağlayan bu sistem ile enerji üretiminin tabana yayılması amaçlanmaktadır. Böylece taşınan enerji miktarının azaltılarak yatırım maliyetlerinin de düşürülmesi mümkündür.

İşbirliği Olanakları

Akışkanlar ve ısı geçişi ile ilgili yeni tasarımların oluşturulması, hesaplamalı ve deneysel çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve prototiplerin üretimi konularında her zaman yardımcı olmak isteriz.


Eylem Çağrısı